Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 1

im. gen. Jerzego Ziętka

Strona główna »

Wyniki naboru

   Katowice, dnia 8 listopada 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH


w Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
na stanowisko samodzielnego referenta administracyjnego

Podaje się do informacji, że Komisja Rekrutacyjna powołana do wyłonienia kandydata na stanowisko samodzielnego referenta w Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. J. Ziętka w Katowicach, w dniu 8listopada 2021 r. w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy  wybrała Panią Ewelinę Kisielewską.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Kandydatka była jedyną zainteresowaną pracą w charakterze samodzielnego referenta, spełniła wymagania formalne: znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy. Wykazała się dużą znajomością obsługi aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office. Wykazała się znajomością  prowadzenia dokumentacji kadrowo-finansowych pracowników pedagogicznych, administracyjno- obsługowych szkoły zgodnie z rzeczowym wykazem akt. Ponadto jest zorientowana w  monitorowaniu czynności związanych z obsługą finansowo-księgową prowadzoną przez CUW, opracowaniu sprawozdań statystycznych oraz innych wynikających z potrzeb szkoły, sporządzaniu umów i wystawianiu faktur. Kandydatka potwierdziła znajomość wprowadzania danych do SIO, sporządzenia sprawozdań GUS, SIO i innych w zakresie tematyki kadrowo-płacowej oraz sporządzania planu finansowego.

Komisja Rekrutacyjna do wyłonienia kandydata na stanowisko samodzielnego referenta w Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. J. Ziętka w Katowicach w składzie:

  1. Marzena M. Filipowska – dyrektor ZS1
  2. Mariola Krzyżanowska – Dela – wicedyrektor
  3. Łukasz Mika – Kierownik szkolenia praktycznego

Ta strona została wyświetlona 553 razy.