Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 1

im. gen. Jerzego Ziętka

Strona główna »

Organizacja szkoły

Organami Zespołu Szkół są:
1) Dyrektor Zespołu Szkół;
2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół;
3) Rada Rodziców Zespołu Szkół;
4) Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół.
Kompetencje tych organów zawarte są w statucie szkoły.

Dyrektor szkoły: mgr Marzena Maria Filipowska
Wicedyrektor szkoły: mgr Mariola Krzyżanowska-Dela                                      Wicedyrektor szkoły: mgr Barbara Niezgoda                                             Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Łukasz Mika
Pedagog szkolny: mgr Iwona Stolarczyk

Pedagog specjalny: Hanna Marszałek, Marlena Stefaniak                           Psycholog: Gabriela Pokrętowska – Erdmańska
Pracownicy administracji: Anna Perczak, Wiktoria Warmuz, Katarzyna Cieśla

Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut.


Ta strona została wyświetlona 1 789 razy.