Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 1

im. gen. Jerzego Ziętka

Strona główna »

Organizacja szkoły

Organami Zespołu Szkół są:
1) Dyrektor Zespołu Szkół;
2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół;
3) Rada Rodziców Zespołu Szkół;
4) Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół.
Kompetencje tych organów zawarte są w statucie szkoły.

Dyrektor szkoły: mgr Marzena Maria Filipowska
Wicedyrektor szkoły: mgr Mariola Krzyżanowska-Dela                                      Wicedyrektor szkoły: mgr Barbara Niezgoda                                             Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Łukasz Mika
Pedagog szkolny: mgr Anna Brzozowska
Pracownicy administracji: Anna Perczak, Wiktoria Warmuz, Ewelina Kisielewska

Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut.


Ta strona została wyświetlona 1 654 razy.