Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 1

im. gen. Jerzego Ziętka

Strona główna »

Majątek szkoły, struktura własnościowa

Szkoła jest utrzymywana ze środków finansowych organu prowadzącego, jako jednostka organizacyjna miasta Katowice, działająca na zasadach jednostki budżetowej.

Szkoła jest jednostką samofinansującą, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet miasta Katowice.

Majątek: wartości trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

na 31. 08. 2022

 Wartość brutto
1) Środki trwałe (konto 011)2834102,21 zł
2) Pozostałe środki trwałe (konto 013)911278,24 zł
3) Zbiory biblioteczne (konto 014)220329,82 zł
4)Wartości niematerialne i prawne umorzone jednorazowo (konto 021)72102,99 zł
4037813,26 zł

Budynek szkoły posiada 32 pomieszczenia dydaktyczne o łącznej powierzchni 2186,72 m², w tym:

Inne pomieszczenia to: pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, gabinet wicedyrektora szkoły, gabinet pedagoga i psychologa, gabinet kierownika szkolenia praktycznego, gabinet kierownika gospodarczego, gabinet medyczny, gabinet kadr, gabinet księgowości, archiwum, szatnia, pomieszczenia portierni i obsługi oraz pomieszczenia gospodarczo-warsztatowe (piwnica) i kotłownia.

Otoczenie szkoły stanowi plac szkolny i boisko sportowe wielofunkcyjne (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, bieżnia).


Ta strona została wyświetlona 1 235 razy.