Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 1

im. gen. Jerzego Ziętka

Strona główna »

Informacje o kontrolach

15.02.2018 – Śląski Kurator Oświaty
Przebieg kontroli: Pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opinii w związku z zamiarem przekształcenia z dnia 31 sierpnia 2018r. Technikum nr 20 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących (uchwała LII/1056/18 Rady Miasta Katowice)
Efekty kontroli: zgodnie z protokołem

12.02.2018 – Wydział Audytu i Kontroli UM Katowice
Przebieg kontroli: Audyt dot. wydawania orzeczeń o kształceniu specjalnym (wpływ do jednostki)
Efekty kontroli: zgodnie z protokołem

05.01.2018 – Śląski Kurator Oświaty
Przebieg kontroli: Przestrzeganie zasad oceniania i klasyfikowania uczniów
Efekty kontroli: zgodnie z protokołem

23.05.2017 – Śląski Kurator Oświaty
Przebieg kontroli: Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu
Efekty kontroli: zgodnie z protokołem

25.07.2017 – Inspektor ds. BHP
Przebieg kontroli: kontrola obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa
Efekty kontroli: zgodnie z protokołem

24.04.2017 – Kuratorium Oświaty w Katowicach
Przebieg kontroli: Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki samobójstw
Efekty kontroli: Protokół

27.03.2017 – ZUS
Przebieg kontroli: kontrola okresowa

13.10-20.10.2016 – UKS Katowice
Przebieg kontroli: subwencja oświatowa lata 2013-2014
Efekty kontroli: wg protokołu kontroli

28.09.2016 – Infonet-Projekt
Przebieg kontroli: audyt oprogramowania „Szkoła w chmurze”

23.08.2016 – ŚPWIS
Przebieg kontroli: ocena przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2016/2017
Efekty kontroli: bez zaleceń

18.05-24.06.16 – Urząd Miasta Katowice Wydział Audytu i Kontroli
Przebieg kontroli: Wykonanie planów dochodów i wydatków, sprawy organizacyjno-kadrowe za rok 2015

23.03.2016 – Kuratorium Oświaty w Katowicach
Przebieg kontroli: Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych
Efekty kontroli: bez zaleceń

18.06.2015 – Kuratorium Oświaty w Katowicach
Przebieg kontroli: Kontrola doraźna – zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole
Efekty kontroli: bez zaleceń

9.04.2015 – Urząd Miasta Katowice
Przebieg kontroli: Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie z dnia 10 grudnia 2014r. dot. funkcjonowania kontroli zarządczej – procedury kontroli zarządczej, kontroli wewnętrznej, rejestru zidentyfikowanych ryzyk oraz punktowej oceny istotności ryzyk
Efekty kontroli: Po przeprowadzeniu rekontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka w Katowicach należy stwierdzić, że zostały podjęte wszystkie zalecenia pokontrolne zawarte w piśmie E-III.4424.2.23.2014.KSD z dnia 10 grudnia 2014r. Brak nowych zaleceń.

23.02.2015-26.02.2015 Ewaluacja problemowa – Kuratorium Oświaty
w Katowicach
Raport z ewaluacji Gimnazjum nr 12: zobacz

17.02.2015-20.02.2015 Ewaluacja problemowa – Kuratorium Oświaty
w Katowicach
Raport z ewaluacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 10: zobacz

14.01.2015-19.01.2015 Ewaluacja problemowa – Kuratorium Oświaty
w Katowicach
Raport z ewaluacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9: zobacz

08.01.2015-13.01.2015 Ewaluacja problemowa – Kuratorium Oświaty
w Katowicach
Raport z ewaluacji Technikum nr 20 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących: zobacz

 

18.12.2014 – Kuratorium Oświaty w Katowicach
Przebieg kontroli: kontrola doraźna – zapewnienie uczniom bezpieczeństwa
i higieny podczas pobytu w szkole Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Efekty kontroli: brak zaleceń
Przebieg kontroli: ankieta – interaktywna mapa szkół Zawodowych ZSZ nr 9,
T nr 20, ZSZS nr 10

05.12.2014 – Wydział Edukacji
Przebieg kontroli: funkcjonowanie kontroli zarządczej – procedury kontroli zarządczej, kontrola wewnętrzna, rejestr zidentyfikowanych ryzyk oraz punktowa ocena istotności ryzyk
Efekty kontroli: zalecenia – opracowanie i wprowadzenie „Regulaminu kontroli zarządczej”, weryfikacja istniejących procedur

5.09.2014 – Kuratorium Oświaty w Katowicach
Przebieg kontroli: kontrola doraźna pod kątem realizacji zaleceń
Efekty kontroli: brak zaleceń

 

 


Ta strona została wyświetlona 1 241 razy.