Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 1

im. gen. Jerzego Ziętka

Strona główna »

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH
w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
na stanowisko samodzielnego referenta administracyjnego.


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana
Pani Anna Perczak zamieszkała w Będzinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka była jedną spośród dwóch zainteresowanych, która w największym stopniu spełniała wymagania formalne: znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy. Wykazała się dużą znajomością zagadnień z obszaru prawa pracy oraz biegłą znajomością obsługi aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office. Wykazała się znajomością  prowadzenia dokumentacji sekretariatu szkoły zgodnie z rzeczowym wykazem akt, opracowaniem sprawozdań statystycznych oraz innych wynikających z potrzeb szkoły.

Marzena Maria Filipowska

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka w Katowicach


Ta strona została wyświetlona 637 razy.