Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 1

im. gen. Jerzego Ziętka

Strona główna »

Informacja o wynikach naboru pracowników niepedagogicznych w Zespole Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka w Katowicach


Podaje się do informacji, że Komisja Rekrutacyjna powołana do wyłonienia kandydata   na stanowisko samodzielnego referenta w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. J. Ziętka w Katowicach, w dniu 11 lipca 2022 r. w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy  wybrała Panią Wiktorię Warmuz.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Kandydatka była jedyną zainteresowaną pracą w charakterze samodzielnego referenta, spełniła wymagania formalne: znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy. Wykazała się dużą znajomością obsługi   aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office. Wykazała się znajomością  prowadzenia dokumentacji kadrowo- finansowych pracowników pedagogicznych, administracyjno – obsługowych szkoły zgodnie z rzeczowym wykazem akt. Ponadto jest zorientowana w  monitorowaniu czynności związanych z obsługą finansowo-księgową prowadzoną przez CUW, opracowaniu sprawozdań statystycznych oraz innych wynikających     z potrzeb szkoły, sporządzaniu umów i wystawianiu faktur. Kandydatka potwierdziła znajomość wprowadzania danych do SIO, sporządzenia sprawozdań GUS, SIO i innych w zakresie  tematyki  kadrowo-płacowej oraz sporządzania planu finansowego.

Komisja Rekrutacyjna do wyłonienia kandydata na stanowisko samodzielnego referenta  w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. J. Ziętka w  Katowicach w składzie:

  1. Marzena M. Filipowska – dyrektor ZS 1
  1. Mariola Krzyżanowska – Dela – wicedyrektor
  1. Łukasz Mika – Kierownik szkolenia praktycznego

Ta strona została wyświetlona 222 razy.