Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 1

im. gen. Jerzego Ziętka

Strona główna »

Dokumenty szkoły

Główne dokumenty szkoły:

1. Statut szkoły

2. Regulamin Rady Pedagogicznej

3. Regulamin Rady Rodziców

4. WO

5. Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

6. Szkolne Procedury Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych oraz Załącznik nr 1 do Procedur

7. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

8. Regulamin Funduszu Zdrowotnego

9. Regulamin dziennika elektronicznego

10. Regulamin wyjść i wycieczek szkolnych

12. Regulamin ocen zachowania

13. Regulamin monitoringu wizyjnego


Ta strona została wyświetlona 1 653 razy.